ورود اطلاعات جهت عضویت در انجمن شهروند

چنانچه فاقد شناسه شهروند الکترونیک برای استفاده از تالار گفتگو هستید جهت عضویت رایگان در انجمن به آدرس forum.ulc.ir کافی است اطلاعات ذیل را تکمیل نموده و با استفاده از کد رهگیری و گذرواژه ای که از طریق پیام کوتاه به شما ارسال می گردد، شناسه خود را دریافت نمایید.
نـــــــام*:
(به فارسی وارد شود)
نام خانوادگی*:
(به فارسی وارد شود)
شهر*:
(به فارسی وارد شود)
شماره همراه*:
شماره ثابت*:
- (مثل 882261- 0311) 
جنسیت*:
 E-Mail :
اگر توسط فردی به انجمن معرفی شدید، شناسه وی را در کادر ذیل وارد نمایید.
شناسه معرف*:
تصویر امنیتی*:
قوانین و اساسنامه انجمن شهروند الکترونیک را مطالعه نموده و با همه موارد مندرج در آن موافقم.

  

ورود کد رهگیری و گذرواژه جهت ایجاد شناسه

جهت ایجاد شناسه و رمز عبور انجمن شهروند الکترونیک، کدرهگیری و گذرواژه ای که از طریق پیام کوتاه برای شما ارسال شده است را وارد نمایید.
کد رهگیری*:
گذر واژه*: