دریافت نظرات شهروندان محترم در خصوص اجرای فاز اول

 کاربر گرامی با توجه به اتمام فاز اول طرح سراسری شهروند الکترونیک در شهر یزد و کرمان و فراهم شدن مقدمات اجرای فاز دوم طرح خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی در فرم ذیل اقدام نموده و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی ستاد (که پس از تکمیل فرم برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد) به دفاتر پشتیبانی ستاد آموزش های نوین مراجعه نمایید.
تذکر  فقط کاربرانی که فرم ذیل را تکمیل نمایند، پس از دریافت پیامک می توانند بر اساس برنامه زمانی مشخص شده به دفاتر مراجعه نمایند.

شناسه  :
رمز عبور  :    
نوع دوره  :
شناسنامه شهروند الکترونیک را دریافت کرده ام
دوره شهروند الکترونیک را به پایان رسانده ام
مدرک پایان دوره را دریافت نموده ام
در ذیل شرح مشکلات و نظرات خود را که در طول دوره با آن برخورد کرده اید، مرقوم فرمایید.